fbpx

Terma & Syarat Sampel Percuma Olivie Mini 50ml

TERMA & SYARAT PENYERTAAN

 1. Program pemberian sampel Olivie Plus 30x mini (50ml) ini adalah dianjurkan oleh
  Olive House HQ.
 2. Program Sampel Percuma ini akan dilaksanakan pada 21hb Mac 2023 sehingga 09hb
  April 2023.
 3. Program sampel percuma ini adalah terbuka kepada individu yang tidak pernah
  membeli mana-mana produk Olive House dan berumur 18 tahun ke atas pada waktu
  Program Sampel Percuma bermula 21hb Mac 2023 sehingga 09hb April 2023.
 4. Sampel ini TERHAD kepada 1 individu per isi rumah.
 5. Sampel percuma yang diterima oleh peserta adalah sampel Olivie Plus 30x Mini (50ml).
  Setiap peserta berhak untuk menerima hanya satu sampel sahaja.
 6. Namun begitu, pemberian SAMPEL PERCUMA tertakluk kepada ‘First Come First
  Serve Basis’.
 7. Peserta hendaklah MENANGGUNG kos penghantaran bagi sampel percuma yang
  diserahkan secara COD ‘Cash on Delivery’ dengan jumlah caj :
  (i) RM7 (Semenanjung Malaysia)
  (ii) RM20 (Sabah/ Sarawak)
 8. Hanya borang pendaftaran yang lengkap dan mendapat verifikasi pihak penganjur
  akan menerima sampel percuma. Pihak penganjur berhak untuk menerima dan
  menolak borang yang telah diterima tanpa sebarang notis kepada peserta.
 9. Pihak penganjur akan menghubungi peserta bagi membuat pengesahan penerimaan
  sebelum sampel dihantar kepada peserta
 10. Penganjur berhak untuk menentukan segala terma dan syarat serta melakukan apaapa keputusan, aktiviti termasuk menolak penyertaan tanpa notis kepada peserta.

NOTIS PRIVASI

 1. Dengan menyertai Program Sampel Percuma ini, peserta adalah dianggap bersetuju
  bagi penganjur untuk memproses maklumat peribadi peserta yang diberikan dalam
  borang pendaftaran dalam talian untuk tujuan Program Sampel Percuma. Ini termasuk
  mendedahkan peserta kepada orang awam sekiranya peserta menjadi pemenang
  dengan menerbitkan nama, gambar dan maklumat peribadi anda yang lain tanpa
  pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
 2. Penganjur juga mungkin menggunakan maklumat peribadi peserta untuk tujuan
  menghantar kepada peserta maklumat pemasaran dan promosi atau bahan mengenai
  produk dan/atau perkhidmatan, sampel, menghubungi peserta untuk maklum balas
  mengenai produk, tinjauan dan sebarang promosi, acara atau peraduan yang
  dianjurkan oleh penganjur