fbpx

Privacy Policy

 

https://produkolivehouse.com adalah hakmilik dan dikelolakan oleh Ayzek Nature Resources (ANR)

 • Semua bahan yang terkandung di dalam laman web ini, termasuk kesemua rekabentuk, penulisan, gambar-gambar dan juga mana-mana isi kandung yang tertera di laman web ini adalah dilindungi oleh hakcipta, cap dagang atau apa-apa hak milik yang dimiliki oleh ANR, kecuali yang telah dinyatakan.
 • Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari ANR.
 • Isi kandungan laman web ini disediakan bertujuan untuk membekalkan pengguna laman web ini dengan maklumat produk serta info syarikat
 • Isi kandungan laman web ini adalah dianggap sebagai tepat dan dikemaskini pada dan ketika tarikh yang tertera di muka hadapan laman web ini.
 • Selain itu, pemerhatian yang teliti telah dibuat dalam menyediakan maklumat di laman web ini dan ANR tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan maklumat di laman web ini.
 • Versi terakhir apa-apa dokumen di dalam laman web ini adalah seperti salinan asal dokumentasi yang telah difailkan di ANR.
 • Tiada bahagian di dalam laman web ini yang dibenarkan untuk dipautkan oleh mana-mana laman web tanpa mendapat kebenaran bertulis dari ANR.
 • Mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini bukanlah dibawah penjagaan ANR.
 • ANR tidak bertanggungjawab atas isi kandungan mana-mana laman web yang dipautkan, atau apa-apa perubahan kepada laman web tersebut.
 • Permohonan untuk mendapat kebenaran pautan ke laman web ini perlu dibuat secara bertulis kepada ANR.
 • Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain; namun dasar privasi atau polisi hanya terpakai untuk laman web ini. Laman web lain yang dikaitkan dengan laman web ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat dinasihatkan untuk mengkaji dan memahami dasar privasi untuk setiap laman web yang dilayari.
 • Sekiranya dasar polisi laman web ini berubah dalam apa-apa cara, ia akan dikemas kini di halaman ini. Meninjau halaman ini dengan kerap memastikan anda dikemas kini pada maklumat yang dikumpulkan.